Uppstart

Vid komplexa leveranser vill våra kunder att vi ansvarar för en uppstart av vår leveransdel efter att vi slutfört montaget.

Det ligger naturligtvis även i vårt intresse att se att allting fungerar som det har kontrakterats. Vi strävar efter att ha med oss lokal underentreprenör i detta skede dör att försäkra oss om att det finns en lokal kunskap om utrustningen.