Svarvning & Fräsning

Våra maskinoperatörers spetskompetens gör att vi är snabba och flexibla. I maskinparken finns bland annat fleroperationsmaskiner för mindre detaljer.

Titta gärna i vår maskinförteckning