Projektledning

En noggrant genomförd förstudie är grunden för ett lyckat projekt. Vi på IGB är lyhörda för dina önskemål och bemödar oss om att kommunicera tydligt och klart. Vi vill se att det är ordning och reda genom hela projektet.
Den projektledare som är totalansvarig ser till att du alltid är uppdaterad. Vi har också teknisk projektledning med ansvar för olika delområden. Varje projekt avslutas med att vi tillsammans med dig summerar våra gemensamma erfarenheter.