Engineering

Våra 20+ ingenjörer har mångårig erfarenhet och kompetens att leverera allt från tekniska förstudier, projektledning, beräkningar, konstruktioner till färdiga turn—key system. Vi ser oss som en teknikkonsult partner till verkstads- och processindustrin. Tack vare vårt breda kontaktnät inom alla teknikområden kan vi ta oss an komplexa projekt som innehåller många dischipliner.

Konstruktion

Läs mer

Beräkningar

Läs mer

Projektledning

Läs mer

Kontakta oss är det gäller projektering

Mikael Nilsson

Email: mikael.nilsson@igb.nu
Mobil +46(0)70-597 0500

Genom att använda oss kan vi hjälpa er att skapa en bättre flöden i er kärnverksamhet!

Jag vill veta mer