Plåt och skärande bearbetning

Vi har skaffat oss en modern maskinpark för plåt- och gasskärning. I vår CNC-styrda Messer gasskärare med 3 skärhuvuden, tar vi plåtar upp till 6000x2500x100 mm.

Vår laserskärare Bystar 6 kw hanterar plåtar i dimensioner 3000x1500x25  från vårt plåtmagasin.
Naturligtvis blästrar och trumlar vi detaljer med vår egen utrustning.