Om oss


IndustriGruppen Bottnia AB är ett bolag inom verkstadsmekanisk sektor som erbjuder system- och funktionsleveranser till tung industri inom gruv, process, vattenkraft, kemi. IGB har bland annat valt att profilera sig som en aktör i Nordland i Norge.

Bolaget samverkar internt inom ägargruppen och även i ett nätverk av andra företag för att på så sätt kunna möta kundernas behov av större komplexa leveranser, med våra ingenjörskompetenser kan vi medverka till innovativa kundanpassade lösningar som kan omfatta förstudier, projektering, konstruktion, tillverkning, montage och idrifttagning.

IndustriGruppen Bothnia ägs i dag av Stilmek AB, Gallac AB, Relitor AB och HF Progress AB.

Våra Värderingar

Vår värdegrund kan sammanfattas med orden: öppenhet, ärlighet, hög kundfokus och långsiktiga relationer.
Detta vill vi manifestera i möten och i all kommunikation för att skapa relationer som bygger på tillit.

Med vår erfarenhet, kompetens och kapacitet skapar vi mervärden för våra kunder.

Våra tjänster och leveranser skall präglas av hög kvalitet och tillförlitlighet på alla nivåer.