Montering

Vår montage avdelning är specialister på montering för tung industri. Vi utför alla typer av montagejobb. Montageledningen och montörerna är vana att ligga ute i fält och arbeta självständigt i olika miljöer. De har förmågan att anpassa sig till varierande arbetsmiljöer.

Där så är möjligt använder vi oss av lokala montörer som underleverantörer.