Montage /Uppstart

Vi har lång erfarenhet av montering och medverkan under uppstart och idrifttagning. Våra montage och processledare har stor vana att driva och leda arbeten för att skapa bra logistik, säkerhet och ett effektivt montage enligt överenskomna tidplaner. Vi är också införstådda med  vikten  av  samarbete med andra leverantörer av anslutande utrustningar.

Kontakta oss är det gäller montage och uppstart

Tomas Ståhl

Email: tomas.stahl@igb.nu
Mobil +46(0)70-214 06 33

Genom att använda oss kan vi hjälpa er att skapa en bättre flöden i er kärnverksamhet!

Jag vill veta mer