Konstruktion/ Legotillverkning

Konstruktion inom Process och Energiteknik

Rörsystem

Vi konstruerar och dimensionerar rörsystem för processindustrin för olika media som tex vatten, ånga och processgaser. Pumpar, ventiler och värmeväxlare är komponenter som kan ingå i konstruktionen.

Cistern- och tryckkärl

Vi konstruerar och dimensionerar cisterner och tryckkärl.

Konstruktion inom Maskinteknik

Mekanik

Allt från kugghjul till kompletta maskiner. Vi mäter upp på plats, konstruerar och levererar kompletta ritningsunderlag.

Anläggning

Vi konstruerar och levererar plattformar, stativ och serviceplan för åtkomst till maskiner och utrustning.

Industriautomation

Automatiserad produktionsutrustning till industrin kan vara plockutrustning av planplåt.