IGB:s dialog med Northvolt om ett engagemang i bygget av Northvolt Labs inleddes i december 2018, i maj skrevs kontraktet och i början av augusti och satte vi igång med installationen av maskinerna.

Vi har från Augusti till December 2019 haft ett antal montörer och montageledare på plats för att genomföra montaget av utrustning och maskiner i down-stream delen av fabrikens process. IGB har även tillverkat och levererat en del kringutrustning till de installerade maskinerna. Anläggningen i Västerås blir en mindre version av en produktionslina i batterifabriken i Skellefteå.

 

 

 

 

 

 

Allt som finns i Skellefteå finns även i Västerås. Vi har givetvis ambitionen att leverera installationer för batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå som är i storleksordningen 30 gånger större än Västeråsfabriken.

Battericellerna i Västerås ska produceras i den 19 000 kvadratmeter stora anläggningen. Fullt utbyggd kommer utvecklingsfabriken att sysselsätta mellan 300 och 400 personer. Västeråsenheten ska kunna producera 350 MWh per år.