Bockning inkl. rundbockning

Vi tillverkar ofta tyngre konstruktioner i olika radier. För att bearbeta plåtarna förfogar vi över Ringvalsar och Plåtvalsar. Vi kan valsa i materialtjocklekar upp till 40 mm i 2500 mm bredd.

Vi har även enhet som tillverkar och marknadsför stålrörskonstruktioner för djurhållning inom lantbruk och hästsport- stuterier. I denna enhet förfogar vi bl.a. över moderna rundbockningsmaskiner för rörbockning.